— Historie —

Osada Údolí, patří k obci Nekoř od r. 1850 a jedná se o velmi malebný kout tohoto kraje. Majitel panství Kyšperského, hrabě Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat, založil v roce 1693 v těžce přístupné úžlabině osadu Údolí (Od roku 1774 také zvaná jako Markétino Údolí). Bylo to původně 9 dvojitých chalup pro 18 rodin. Dle pověsti bylo Údolí osazováno vzpurnými poddanými panství Kyšperského, kteří zde museli rubati dřevo. 


Historie naší chaloupky je datována od roku 1887, kdy byla postavena a sloužila jako velký hospodářský statek s rozlehlými pozemky a spoustou domácího zvířectva. Zakoupena byla v roce 1970 v polorozbořeném stavu a nastalo období velké rekonstrukce. První proběhla v letech 1995, dále v roce 2001 a poslední úprava exteriéru byla dokončena na jaře roku 2016.